Information och höst erbjudande

Information och höst erbjudande

Vi vill betona att trots rådande pandemi är det viktigt att inte glömma bort sin munhälsa. 

Fördröjd tandvård kan leda till mer besvär och kostnader i framtiden.

Vi hanterar alla besök enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar efter höga hygienrutiner.

Just nu är erbjuder vi alla nya patienter basundersökning hos tandläkaren för 475 kr (priset inkluderar 4 stycken röntgenbilder). 

Varmt välkomna!