Enklare betalning med Payzmart

Enklare betalning med Payzmart

Några ord från Payzmart:

Payzmart startade 2017 med målet att göra om den ofta klumpiga processen av fakturering till ett enda knapptryck. Vi ställde sedan frågan, om man inom vården fick välja fritt, hur hade den optimala faktureringslösningen sett ut. Resultatet blev Payzmart – den smartaste lösningen på fakturering inom vården.

Vi anser att framtiden ligger i branschanpassade och integrerade lösningar som är inbyggda i klinikernas arbetsflöden och gör det lätt för personalen och patienten att betala sin vård. Genom att bygga in finansiella tjänster direkt i journalsystem så förenklar vi det som fortfarande idag ofta är en ganska klumpig process och gör om det till ett enda knapptryck. 

Vård är en bransch byggd på förtroende mellan vårdgivare och patient. Därför har vi sedan start strävat efter att vara den mest transparenta fakturatjänsten på marknaden. Betalningen är ofta den sista delen av vårdkedjan och vi är fast beslutna att kvalitén på betaltjänsten skall vara lika hög som vården som kom innan. 

Vi arbetar ständigt i nära kontakt med våra anslutna kliniker och fortsätter ständigt vårt arbete för att tillhandahålla den bästa och mest anpassade tjänsten på marknaden för vården och för att fortsätta vara det självklara valet för alla kliniker!

payzmart 3