Angående Corona viruset

Angående Corona viruset

Med anledning av Corona viruset vill vi informera följande:

Vi på Tessin Dental följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och uppmanar samtliga av våra kära patienter att inte besöka oss om man har feber, hosta, eller andra luftvägssymptom.

Detta i syfte att minimera risk för smittspridning.

Vi vill även påpeka att vi alltid med ansvar under vår legitimation behandlat varje patient som en potentiell riskpatient och att Corona viruset inte utgör någon skillnad för oss som behandlare.

Vi följer alltid Socialstyrelsens föreskrifter för basala hygienrutiner oavsett risk för smitta!

blogger-image-996159968