Skalfasader ger dig en perfekt tandrad.

Skalfasader

specialister på skalfasader i stockholm

Genom att placera tunna porslinsfasader på tänderna kan vi återskapa det friska vackra leendet igen. Vi vill att alla ska kunna le utan att behöva skämmas för sina tänder. Skalfasader eller porslinsfasader används oftast för att åtgärda spruckna, ojämna eller kraftigt missfärgade tänder men kan också användas för att korrigera en ojämn tandrad. Med skalfasader eller porslinsfasader kan man även ändra färg och form på tänder.

  • Vi arbetar endast med de bästa tandteknikerna i länet 

Vi tillhör de fåtal tandläkare i Stockholm som har genomgått utbildning för preparationsfria fasader. Det innebär att vi kan fästa fasaderna utan att göra någon som helst åverkan på tanden. Normalt sett slipar man ner tanden lite för att kunna fästa fasaderna, men så liten åverkan som möjligt är att föredra.

Fasadernas färg åldras mycket naturligt. Vi strävar alltid att arbeta så minimal invasivt som möjligt och med det menas att vi avverkar inget eller så lite som möjligt av tanden när vi arbetar.

När vi skapar vackra leenden eller återskapar förlorade bett arbetar vi metodiskt med förutsägsamhet. Det betyder att vi innan behandlingen presenterar slutresultatet i form av utseende och känsla genom att du får se den planerade behandlingen på modell och bild.

Vår skalfasad/porslinsfsadbehandling brukar följa dessa steg:

Smile Design: Du berättar om dina önskemål och besvär. Det första besöket är grunden till hela behandlingen. Undersökning, röntgen samt digital scanning av dina tänder ger oss underlag nog att ta fram förslag på det tänkta resultatet. Tillsammans diskuterar vi alternativ som färg, form och längd för att säkerställa att dina önskemål är tillgodosedda. Vi analyserar hela ditt ansikte med hjälp av datorprogram och framställer därefter ett leende som passar just ditt ansikte och ffa din personlighet. Det nya leendet får du därefter se i foto innan vi börjar behandlingen. Detta kallas för smile design.

Vi presenterar en digital framställd modell av hur dina tänder kan komma att se ut. Materialval, åtgärder och resultat diskuteras och vanligtvis kan du redan nu testa ditt nya leende i munnen och även se den på en bild och på så sätt bilda dig en uppfattning och påverka resultatet. När såväl patient som tandläkare är nöjda med det tänkta resultatet bokas behandlingen in.

Först nu när du vet och godkänt resultatet påbörjas behandlingen.
Temporära ersättningskronor eller fasader sätts in under tiden de riktiga framställs. Dessa provisoriska ersättningar ser ut som ditt nya leende och nu kan du avgöra om du gillar din lösning eller om något skall ändras. Denna möjlighet erbjuder bara ett fåtal kliniker.

De slutgiltiga fasaderna eller kronorna sätts i och bettet säkerställs så inga onaturliga slitningar uppstår. Eventuell bettskena skapas individuellt för att ytterligare avlasta bettet vid sömn.

Steg 1

Du berättar om dina önskemål och besvär. Det första besöket är grunden till hela behandlingen. Undersökning, röntgentagning samt scanning av dina tänder ger oss underlag nog att ta fram förslag på resultat. Tillsammans diskuterar vi alternativ som färg, form och längd för att säkerställa att dina önskemål är tillgodosedda. Vi analyserar hela ditt ansikte med hjälp av datorprogram och framställer därefter ett leende som passar just ditt ansikte och ffa din personlighet. Det nya leendet får du därefter se i foto innan vi börjar behandlingen

steg 2

Vi presenterar en digitalt framställd modell av hur dina tänder kan komma att se ut. Materialval, åtgärder och resultat diskuteras och vanligtvis kan du redan nu testa ditt nya leende i munnen och även se det på en bild och på så sätt bilda dig en uppfattning och påverka resultatet. När såväl patient som tandläkare är nöjda med resultatet bokas behandlingen in.

steg 3

Först nu när du vet och godkänt resultatet påbörjas behandlingen. Samma team som du redan känner utför den så inga oklarheter kring resultatet uppstår. Temporära ersättningskronor eller fasader sätts in under tiden de riktiga framställs. Dessa provisoriska ersättningar ser ut som ditt nya leende och nu kan du avgöra om du gillar din lösning eller om något skall ändras. Denna möjlighet erbjuder bara ett fåtal kliniker.

steg 4

De slutgiltiga fasaderna eller kronorna sätts in och bettet säkerställs så inga onaturliga slitningar uppstår. Eventuell bettskena skapas individuellt för att ytterligare avlasta bettet när du sover.

efter - före