En krona monteras över den skadade tanden

Tandkronor östermalm

Professionella Tandkronor i Stockholm

Ibland kan en tand vara så pass skadad av tidigare större lagningar eller frakturer att det inte går att laga tanden igen och samtidigt bibehålla bästa möjliga funktion. Det krävs då en förstärkning i form av en porslinskrona för att återskapa utseende och funktion. Vid framställning av en tandkrona krävs det normalt 2 besök

första besöket

Vid första besöket slipar vi till tanden och scannar den med vår 3shape intraoral scanner. Du slipper alltså obehaget leravtryck kan leda till. Avbildningen skickas digitalt till vår tandtekniker som startar tillverkning av din nya porslinskrona. Under tiden fram till besök 2 får du en provisorisk krona.

Andra besöket

Vid det andra besöket utvärderas tandkronan gällande passform, färg och funktion. Är vi nöjda med resultatet cementerar vi fast kronan och och avslutar behandlingen.